Alles over Ergonomie

contact ergonomie holsterbescherming

Steeds vaker duikt het woord ergonomie op. Zeker sinds de invoering van de ARBO-wet. Wat het ongeveer inhoudt weet iedereen wel, maar wat betekent het?

Ergonomie is samengesteld uit de Griekse woorden ergon (werk) en gnomons (wet). Het betekent zoveel als: wetten die met arbeid te maken hebben. Daarbij gaat het niet om juridische wetten, maar om natuurwetten. Door rekening te houden met allerlei natuurwetten, kunnen werkomstandigheden aangepast worden en verbeterd worden. Ergonomie heeft tot doel het geestelijke en lichamelijke welzijn van de mens in de werksituatie te bevorderen, waardoor een optimaal arbeidsresultaat verkregen kan worden.

ergonomie 24-uurs stoel

Bij ergonomisch verantwoorde werkomstandigheden snijdt het mes aan twee kanten. Wie goed in zijn vel zit, heeft meer plezier in zijn werk en presteert beter. Dat is fijn voor de mens en goed voor het bedrijf.

ergonomie

Je kunt de het in drie groepen verdelen:

  • ergonomie in organisaties
  • ergonomie van de omgeving
  • ergonomie van de producten

De samenhang en het evenwicht tussen deze drie groepen ergonomie bepalen de kwaliteit van ons werkklimaat. 24-Uurs stoel online kan u verder helpen bij het creëren van een zo optimaal mogelijk werkklimaat.

ergonomie 24-uurs stoel referenties

Heeft u nog vragen neem dan vrijblijvend contact met ons op

Dit kunt u doen via het contact formulier of telefonisch