Ergonomie
alternatieve_tekstSteeds vaker duikt het woord ergonomie op. Zeker sinds de invoering van de Arbowet. Wat het ongeveer inhoudt weet iedereen wel, maar wat betekent het?

Ergonomie is samengesteld uit de Griekse woorden ergon (werk) en gnomons (wet). Ergonomie betekent zoveel als: wetten die met arbeid te maken hebben. Daarbij gaat het niet om juridische wetten, maar om natuurwetten. Door rekening te houden met allerlei natuurwetten, kunnen werkomstandigheden aangepast en verbeterd worden. Ergonomie heeft tot doel het geestelijke en lichamelijke welzijn van de mens in de werksituatie te bevorderen, waardoor een optimaal arbeidsresultaat verkregen kan worden.


alternatieve_tekstBij ergonomische verantwoorde werkomstandigheden snijdt het mes aan twee kanten. Wie goed in zijn vel zit, heeft meer plezier in zijn werk en presteert beter. Dat is fijn voor de mens en goed voor het bedrijf. Je kunt de ergonomie in drie groepen onderverdelen:
• ergonomie in organisaties,
• ergonomie van de omgeving en
• ergonomie van de produkten.
De samenhang en het evenwicht tussen deze drie groepen ergonomie bepalen de kwaliteit van ons werkklimaat. BB Office & Ergonomics kan u verder helpen bij het creëren van een zo optimaal mogelijk werkklimaat.
De laatste tweets
van BB Office:
BB Office & Ergonomics
O.L.V. ter Duinenlaan 118
4641 RM Ossendrecht
KvK: 20103523
Tel.: 0164 - 604431
Fax: 0164 - 604458
E-Mail: info@bboffice.nl